Intakeformulier Thermografisch Onderzoek

Intakeformulier

Intakeformulier Thermografisch onderzoek voor Paarden
 • Voor een goede voorbereiding voor het thermografisch onderzoek willen we je vragen onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.
 • Gegevens paard
 • Gegevens locatie paard
 • Zo ja, hoe vaak? ….. x per kwartaal / jaar
 • DatumBehandelaarOnderzoek/ Behandelaar 
  Nieuwe rij toevoegen
  Welke professional was dit en wat voor een onderzoek of behandeling is er uitgevoerd? Wat was de uitkomst, bevinding of diagnose?
 • Heeft het paard speciaal hoefbeslag? Of problemen met de hoeven?

Voordat er een onderzoek wordt uitgevoerd dienen er wel een aantal richtlijnen in acht genomen te worden

 • Het paard dient volledig droog te zijn en vrij van ernstige vervuiling
 • Minimaal 2 uur voor aanvang van het onderzoek dient het paard zonder deken op stal te staan, uit de zon en uit de wind.
 • De opnamen dienen in een overdekte ruimte welke “tochtarm” is gemaakt te kunnen worden ( het beste is een inpandige rijbak, maar een schuur of een ruim gangpad werkt ook al )
 • In de 2 uur dat het paard op stal staat mag deze niet meer gepoetst of geknuffeld worden